close

Jadual Waktu Peperiksaan Upsr

 Jadual Ketika Peperiksaan Upsr Essay

DRAF

21 FEBRUARI 2011

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2011 © HAKCIPTA KERAJAAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN LALU ARAHAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 A. ARAHAN AM KEPADA PENGETUA/GURU BESAR 1 ) Pengetua/Guru Besar hendaklah mengedarkan Jadual Sewaktu Peperiksaan UPSR 2011 pada semua kandidat. 2 . Pengetua/Guru Besar hendaklah memberitahu kandidat tentang Garis Panduan kemudian Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2011 sebelum peperiksaan. 3. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyemak petunjuk peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas soalan yang dijajakan di sekolah pada tahun semasa. 5. Pengetua/Guru Lebih besar hendaklah merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis kemudian Peraturan dan Panduan Peperiksaan UPSR. B. ARAHAN AM KEPADA DATUK PENGAWAS PEPERIKSAAN 1 . Pemimpin Pengawas Peperiksaan hendaklah menentukan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2011 mendapat atensi calon. installment payments on your Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mencatatkan dalam papan tulis dan memaklumkan kepada kandidat butiran kod kertas, sebutan kertas, sewaktu, masa peperiksaan dan gazapo (jika ada) bagi kertas soalan. 3. Ketua Pengawalpengelola, pengontrol, penilik, penjaga, Peperiksaan mengedarkan kertas soalan mengikut tarikh dan ketika yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2011. 4. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengedarkan kertas soalan dengan muka hadapan kertas soalan di sebelah atas. 5. Pemimpin Pengawas Peperiksaan hendaklah mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan kandidat mendapat kertas soalan yang betul. six. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran misalnya yang tercatat pada muka hadapan kertas soalan. 7. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan kandidat mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak meraih menduduki mana-mana kertas soalan. 8. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada Borang LP/Am up to 29 akur dengan bilangan kandidat dalam Jadual Kedatangan untuk sesuatu kertas soalan. on the lookout for. Ketua Pengawalpengelola, pengontrol, penilik, penjaga, Peperiksaan hendaklah merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.

2

C. ARAHAN PADA CALON 1 . ARAHAN WAS 1 . you Calon wajib menduduki keseluruhan kertas soalan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang bukan menduduki mana-mana kertas soalan bertulis persis ada kertas soalan objektif aneka pilihan atau kertas soalan subjektif akan dianggap tidak berperan mata pelajaran berkenaan. Kandidat yang bukan dapat menduduki sesuatu kertas soalan dikehendaki mengemukakan tanda yang kukuh dan dibuktikan dengan data sokongan contohnya surat perakuan doktor. Dokumen sokongan di sini. hendaklah diserahkan kepada Amir Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2011. 1 . a couple of Calon hendaklah menyemak butiran pada Senarai Kemasukan Kandidat sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Pengetua/Guru Besar sekiranya memiliki kesilapan maklumat dan memposting Borang Pembetulan Maklumat Calon. 2 . TITAH DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN installment payments on your 1 Calon hendaklah berada di tempat duduk dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. installment payments on your 2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran atau Idant Pengenalan / Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR atau Surat Perakuan Pengenalan Sendiri daripada Pengetua/Guru Besar. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2 . a few Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Zaman gantian tidak akan dikasih.

3. TITAH TENTANG KERTAS SOALAN three or more. 1 Kandidat...

 Hamlet Article

Hamlet Article

Brown 1 Morgan Brownish Coach Simmons Pre-AP United kingdom Literature May possibly 9, 2012 Shakespeare's Hamlet Research into Madness, and Committing suicide In Shakespeare's…...

Read
 The Language of Sexual Splendour Essay

The Language of Sexual Splendour Essay

The Language of Sex Discrimination Sleight of Oral cavity With this excerpt, Mainly because That's What We Do to Faggots, the author's target is a recent cases of transgender…...

Read